Uluslararası Bilim Ekibinden “Okul Aile İşbirliği” Projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) bilim ekosistemi içerisinde üretilen nitelikli projeler, ulusal ve uluslararası arenada destek görmeye devam ediyor. Yürütücülüğünü Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin’in yaptığı “ Okul + Aile İşbirliği:  Okul Aile İşbirliği Yoluyla Öğrenim Dezavantajlarının Üstesinden Gelmek İçin Bütüncül Bir Yaklaşım” başlıklı araştırma, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı ERASMUS+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıklar (KA220-SCH) kapsamında desteklenmeye uygun bulundu. 

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemizde oluşturduğumuz bilim ve araştırma ekosisteminin olumlu yansımalarını almayı sürdürüyoruz. Bilim insanlarımızın yürütücülüğünü yaptığı uluslararası iş birlikli proje sayısı her geçen artıyor. Tam akreditasyona sahip araştırma üniversitemizin uluslararasılaşma misyonuna da katkı sunan bu projeler hem ulusal hem de uluslararası arenada farklı kurum ve kuruluşlar tarafından desteklemeye uygun görülüyor. Yurt dışından 5 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı multidisipliner bilim ekibi, Avrupa’da sosyo-ekonomik durumları nedeniyle okuldan erken ayrılan öğrencilerin sayısını azaltmaya yönelik önemli bir araştırmayı yürütüyorlar. Başta araştırmanın yürütücülüğünü yapan üniversitemiz akademisyenleri olmak üzere proje ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu. 

“Avrupa’da kapsayıcı eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz”

Araştırmanın amacı ile ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin, “Okul Aile İşbirliği projesinin temel amacı, ailelerinin sosyo-ekonomik durumu nedeniyle okuldan erken ayrılan öğrencilerin sayısını azaltmaktır. Proje, öğretmenlerin aktif katılımıyla bütünsel bir okul yaklaşımı tasarlayıp uygulayarak bu öğrencilerin eğitim süreçlerine etkili ebeveyn katılımı sağlamayı ve böylece Avrupa genelinde kapsayıcı eğitimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Projede planlanan faaliyetler kapsayıcı bir eğitim yaklaşımının uygulanması yoluyla, dezavantajlı öğrencilerin ebeveynlerini çocuklarının eğitimine dâhil edecek bir metodolojinin geliştirilmesini içermektedir. Okul + Aile İşbirliği Projesinin bir diğer amacı da bu projedeki deneyimin gelecekte Avrupa’daki diğer okullara başarılı bir şekilde aktarılması için kapsamlı bir yaklaşımın geliştirilmesidir. Projede, bir yandan ebeveynlerin okul aile iş birliği yoluyla öğrencilerin başarısına katkıda bulunabileceği yollardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için iyi uygulamalarla desteklenmesi hedeflenirken diğer yandan da bu uygulamalara politika yapıcıların, eğitim paydaşlarının ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımının da sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.

“Kapsamlı bir model geliştireceğiz”

Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin, “Proje kapsamında eğitim alması hedeflenen kitle; dezavantajlı öğrencilerin bulunduğu okullardaki öğretmenler, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve ebeveynlerden oluşmaktadır. Projenin sonucunda; Okul + Aile İşbirliği Stratejisi kapsamında okul eğitimi için kapsamlı bir modelin geliştirilmesi beklenmektedir. Ayrıca, ebeveynleri ve öğretmenleri hedef alan eğitim müdahalelerinin geliştirilmesi ile dezavantajları çocukların okul hayatına katılımlarını sınırlayan ebeveynler, çocuklarının okul ortamıyla daha iyi etkileşim kurmanın ve eğitimlerine etkin bir şekilde katılmanın yolları konusunda eğitilmeleri,  öğretmenlerin, özellikle dezavantajlı durumdaki ebeveynlere öğrencilerini desteklemek için uygun yaklaşımlar ve etkileşimde bulunmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır” diye konuktu. 

Uluslararası ortaklı proje

ERASMUS+ KA220-SCH – Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıklar kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın yürütücülüğü Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin tarafından yapılırken, Doç. Dr. Sibel Sönmez, Doç. Dr. Onur Dönmez, Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa Özekes, Öğr. Gör. Dr. İskender Daşdemir, Öğr. Gör. Melih Ünal ise projede araştırmacı olarak yer alıyor.  Proje, Bulgaristan tarafından destekleniyor. Sofya Üniversitesi (Bulgaristan) koordinasyonunda yürütülen projenin partnerleri ise Ege Üniversitesi (Türkiye), Athens Lıfelong Learnıng Instıtute (Yunanistan), Proxımar – Cooperatıva De Solıdarıedade Socıal (Portekiz), Prısm Impresa Socıale (İtalya) ve Growth Coop (İspanya)  oluşuyor.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x